MOTO BRAUKŠANS ĒTIKAS KODEKSS 

 1.  1  Neapdraudi, neizaicini un cieni apkārtējos
   2 Vienmēr pasveicini citus motobraucējus
   3 Ja redzi, ka ceļa malā ir apstājies cits motobraucējs, tad piestāj, pajautā, vai nav vajadzīga palīdzība
   4 Ja mežā sastop gājējus vai riteņbraucējus - samazini ātrumu un pabrauc tiem garām ar drošu distanci, bez putekļu mākoņiem un lidojošiem akmeņiem
   5 Ja satiec ceļā mammu (vai tēvu) ar ratiņiem, tad iespējami klusu (ripinoties) un ar iespējami lielu distanci pabrauc garām
   6 Ja mežā satiec zirgus, tad iespēju robežās apstājies, noslāpē moci un pagaidi kad zirgi ir drošā attālumā
   7  Saudzē dabu - maksimāli ievēro noteikumus mežā - braucam pa meža ceļiem un dabiskām brauktuvēm
   8 Nebrauc ar moci neatļautās vietās, kas ir iecienītas riteņbraucējiem, kājāmgājējiem, atpūtniekiem
   9Nenobrauc no ceļiem dabas parkos, kāpu zonās vai citās dabas aizsargājamās vietās. Nebija zīme - nav attaisnojums. Pašam ir jāveic izpētes darbi un jāpārliecinās, kā vietās kur tiek nobraukts no ceļa, nav dabas parks
   10 Ievēro ātruma ierobežojumus apdzīvotās vietās, īpaši dzīvojamās zonās. Samazini ātrumu arī uz grants ceļiem, kad braucam garām dzīvojamām mājām. Nekad nezini, kad uz ceļa izskries bērns vai dzīvnieks
   11 Nespolē, neatstāj špūres, neslidinies, “nerauj ratā”, nebrauc agresīvi apdzīvotās vietās vai tuvu tām
   12 Ievēro privātīpašuma robežas, ja ir izliktas attiecīgas zīmes
   13 Nebrauc pa lauksaimniecības zemi – arumiem, labības laukiem u.c. Riepas nodara kaitējumu labībai un zālei, kas kādam ir iztikas avots
   14 Tikšanās gadijumā ar neapmierinātu zemes/īpašuma īpašnieku, saglabā mieru un ar vēsu prātu paskaidro, ka nenodarīsi postījumus viņa privātīpašumam, bet mierīgi izbrauksi cauri un vairs neatgriezīsies. Skatīt arī 1.punktu
   15 Paturi prātā, ka skaļš troksnis kādam var traucēt, tāpēc neaprīko savu moci ar uzkrītoši skaļu izpūtēji, kas kritiski pārsniedz atļautos trokšņa limitus