XPLORE rallija leģendā izmantotie apzīmējumi

 STARTS
Laika kontroles sākums vai beigas 
 Ienākošā un izejošā bulta iekrāsota ar zilu krāsu
Melna trekna līnija - labi redzams, iebraukts meža ceļs
Melna, nepārtraukta, bet šaura līnija - mazs meža ceļs vai šaura stiga
Raustīta līnija nozīmē, ka ceļa nav. Jābrauc nost no ceļa pēc azimuta pa bezceļu 
Zaļi iekrāsots lauks kreisajā kolonnā - etapi leģendā seko cieši viens otram
(līdz 300 metriem). Šajā piemērā attālums 100metri.
Maksimāli atļautais ātrums konkrētajā leģendas etapā
Bīstama vieta, kurā jāievēro papildus uzmanība. Bīstamību pakāpi apzīmē ar 1- 3
izsaukuma zīmēm 
S burts uz sarkana fona kreisajā kolonnā - bīstama vieta. Parasti kopā ar
izsaukuma zīmēm vidējā vai labajā kolonnā. 
Bīstama vieta, jāsamazina ātrums 
Smiltis, smilšains 
Žogs 
Elektrolīnijas 
Trase šķērso galveno ceļu, dod ceļu 
Lejā pa kalnu vai nogāzi 
Augšā pa kalnu vai nogāzi 
Nobrauktuve ar kritumiem, kraujām 
Stāvas kraujas mala 
Bedre, ieplaka 
Špūres, uzmanīgi 
Ūdens, ezers, dīķis 
Upe 
Tilts 
Atsevišķi stāvoša māja vai viensēta 
Ražošanas ēka, šķūnis utml. 
Drupas 
Finišs