Atbalstītāji un sadarbības partneri:

ButtonerOutduro

2022.gada 10.aprīlī tiks organizēts XPLORE moto rallija treniņš/apmācība

PIETEIKŠANĀS UZ RALLIJA TRENIŅU IR SLĒGTA!

Rallija treniņā tiks izrunātas šādas tēmas:
1) tehniskais aprīkojums, kas ir nepieciešams, lai piedalītos rallijā - telefons, programmas leģendas nolasīšanai utml.
2) rallija leģenda - detalizēta informācija par katra leģendas lauka nozīmi, biežākie simboli, brīdinājumi utml.
3) tiks prezentāts plānoto Xplore ralliju formāts un noteikumi, kā arī nepieciešamais aprīkojums;
4) tiks prezentētas tepat Latvijā izgatavotas leģendas vadības bluetooth pogas, kā arī būs iespēja tās izmēģināt praksē;
5) ir sagatavots īss treniņmaršruts, kas jābrauc pēc leģendas un attiecīgi visu pārrunāto būs iespēja izmēģināt praksē un, ja būs radušies kādi jautājumi, tad tos būs iespēja uz vietas arī pārrunāt;

Un ne mazāk svarīgi - treniņš būs BEZ MAKSAS!
Treniņa distance - Ropažu novads.

Tiem, kam nav rallija pogas, tās nodrošināsim uz vietas!
Rallija dalībniekiem pašiem ir jāsagatavo telefoni/planšetes ar uzinstalētu Piste Roadbook (Android) vai Rally Blitz (Apple) programmu leģendas lasīšanai.
Lūgums arī detalizēti iepazīties ar informāciju mājas lapas sadaļā Rally resursi!

Pēc pieteikuma saņemšanas, dalībnieks tiks pievienots rallija treniņa whatsapp grupai, kurā jau tiks sniegta detalizēta informācija - atrašanās vieta, starta laiki utt.

LŪDZU IZLASĪT RALLIJA NOTEIKUMUS un ĒTIKAS KODEKSU.

Aizpildot pieteikumu, apliecinu, ka, piedaloties XPLORE.LV (turpmāk tekstā - organizators) rīkotajā treniņbraucienā, uzņemos pilnu tiesisko un pilsonisko atbildību par savu dalību braucienā. Apliecinu, ka organizators neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem, ja tādi rodas brauciena dalībniekam/dalībniecei pirms vai pēc brauciena, kā arī brauciena laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem. Apliecinu, ka mans tehniskais aprīkojums ir pilnībā sagatavots un apsekots pirms dalības braucienā, kā arī mans fiziskās un garīgās veselības stāvoklis ir atbilstošs, lai pilnvērtīgi varētu piedalīties braucienā, neapdraudot sevi un citus brauciena dalībniekus.
Apliecinu, ka, piedaloties organizatora rīkotajā braucienā, strikti ievērošu LR Ceļu satiksmes noteikumus kā arī saistošos LR normatīvos aktus un izvairīšos no jebkāda tīša kaitējuma nodarīšanas kā sev, tā citiem brauciena dalībniekiem/dalībniecēm, to veselībai, mantiskajām piederībām, kā arī dabai. Apņemos ievērot www.xplore.lv mājas lapā publicēto Ētikas kodeksu.
Apliecinu, ka mana dalība organizatora rīkotajā braucienā ir brīvprātīga, apzinos visus ar to saistītos iespējamos riskus un uzņemos pilnu atbildību par savu dalību treniņbraucienā. Apstiprinot savu dalību braucienā, atsakos no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālu zaudējumu rašanās. Apliecinu, ka esmu iepazinies/iepazinusies ar brauciena noteikumiem un apņemos tos ievērot, kā arī nesagaidu materiālu vai kāda cita veida apliecinājumu par dalību braucienā, brauciens ir organizēts treniņu nolūkos un organizators neparedz rezultātu fiksēšanu un apbalvojumu piešķiršanu par uzrādītajiem rezultātiem.

Ja ir neskaidrības par moto atbilstību klasei, lūdzu rakstīt uz [email protected]