Atbalstītāji:


Pieteikšanās rallijam

PIRMS PIETEIKŠANĀS, LŪDZU IZLASĪT RALLIJA NOTEIKUMUS un ĒTIKAS KODEKSU.

Dalības maksa rallijā:
- 15 EUR OPEN klasē;
- 25 EUR IESKAITES KLASĒS (DUALSPORT, ADVENTURE, BIG ADVENTURE).

Vakariņas, teltsvieta un brokastis:
2.posmā būs interesants jaunums! Pēc rallija 2.posma dalībniekiem būs iespēja palikt uz izsmalcinātām vakariņām lauku viensētā (pavārs būs ar tiešām izsmalcinātu gaumi un motobraucēju aprindās tas daudziem ir pazīstams kā moto ceļotājs, kuram vienmēr ir līdz panna un dažreiz pat kūpinātava, bet pavāra vārds, lai šobrīd paliek nospēpums). Papildus būs arī iespēja palikt pa nakti teltī un brokastīs baudīt uz ugunskura pagatavotu zupu.

Vakariņas (ieskaitot pāris pudeles alus) - 12 EUR;
Teltsvieta - bezmaksas;
Brokastis (uz ugunskura vārīta zupa) - 3 EUR.

Rekvizīti dalības maksas samaksai tiks nosūtīti elektroniski uz e-pastu pēc pieteikuma saņemšanas. Ja 5 dienu laikā dalības maksa netiek saņemta, pieteikums tiek anulēts un pieteikuma secība tiek zaudēta.

Aizpildot pieteikumu, apliecinu, ka, piedaloties XPLORE.LV (turpmāk tekstā - organizators) rīkotajā treniņbraucienā, uzņemos pilnu tiesisko un pilsonisko atbildību par savu dalību braucienā. Apliecinu, ka organizators neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem, ja tādi rodas brauciena dalībniekam/dalībniecei pirms vai pēc brauciena, kā arī brauciena laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem. Apliecinu, ka mans tehniskais aprīkojums ir pilnībā sagatavots un apsekots pirms dalības braucienā, kā arī mans fiziskās un garīgās veselības stāvoklis ir atbilstošs, lai pilnvērtīgi varētu piedalīties braucienā, neapdraudot sevi un citus brauciena dalībniekus.
Apliecinu, ka, piedaloties organizatora rīkotajā braucienā, strikti ievērošu LR Ceļu satiksmes noteikumus kā arī saistošos LR normatīvos aktus un izvairīšos no jebkāda tīša kaitējuma nodarīšanas kā sev, tā citiem brauciena dalībniekiem/dalībniecēm, to veselībai, mantiskajām piederībām, kā arī dabai. Apņemos ievērot www.xplore.lv mājas lapā publicēto Ētikas kodeksu.
Apliecinu, ka mana dalība organizatora rīkotajā braucienā ir brīvprātīga, apzinos visus ar to saistītos iespējamos riskus un uzņemos pilnu atbildību par savu dalību treniņbraucienā. Apstiprinot savu dalību braucienā, atsakos no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālu zaudējumu rašanās. Apliecinu, ka esmu iepazinies/iepazinusies ar brauciena noteikumiem un apņemos tos ievērot, kā arī nesagaidu materiālu vai kāda cita veida apliecinājumu par dalību braucienā, brauciens ir organizēts treniņu nolūkos un organizators neparedz rezultātu fiksēšanu un apbalvojumu piešķiršanu par uzrādītajiem rezultātiem.

Lūdzu aizpildīt zemāk minētos laukus, lai pieteiktos rallijam.

Ja ir neskaidrības par moto atbilstību klasei, lūdzu rakstīt uz [email protected]